அனைத்து பகுப்புகள்

செய்தி

வீடு> செய்தி > செய்தி

புதிய ஆண்டு! புதிய பொருட்கள்!

பிப்ரவரி 21.2022

செய்திமடல்-20001-500kb

அன்புள்ள வாடிக்கையாளர்கள்,
2019 இல் எங்களுடன் நீங்கள் நல்ல ஒத்துழைப்பு அளித்ததற்கு மிக்க நன்றி!
2020 இல் உங்களுடன் வணிக உறவை பெரிதும் விரிவுபடுத்த நாங்கள் எதிர்நோக்குகிறோம்.
புதிய ஆண்டு! புதிய பொருட்கள்!
எங்கள் சொந்த தயாரிப்பு CQ காட்சியில் இருந்து தொடர்ந்து புதிய Innovatoins!
CQ குழுமத்தின் உற்பத்திச் சங்கிலியில் மற்றொரு பெரிய படி!

முந்தைய இடுகை முழுத் திறனுடன் முழு உற்பத்தி அடுத்த படம் மெர்ரி கிறிஸ்துமஸ்